Dotacje UE

Umowa o dofinansowanie nr 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA

01.09.2016 DS.-METAL Dariusz Stelczyk podpisał umowę do dofinansowanie dotyczącą zakupu 3 innowacyjnych, numerycznych urządzeń CNC do obróbki powierzchniowej metalu, w postaci:

  • maszyny do cięcia rur i profili sterownej CNC – 1 sztuka
  • frezarki pionowej sterowanej CNC – 1 sztuka
  • bramowego centrum obróbczego sterowanego CNC – 1 sztuka

 

Całkowita wartość projektu wynosi 5 525 775,00 PLN, w tym kosztów kwalifikowanych 4 492 500,00 PLN. Poziom dofinansowania ustalony został na kwotę 1 752 075,00 PLN.
Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zorganizowaniu procesów cięcia, podstawowej i zaawansowanej obróbki mechanicznej w jednej jednostce organizacyjnej.

W ramach projektu można wyszczególnić wielu odbiorców, w zależności od efektów z jakimi będą kojarzeni ( warto nadmienić, iż każdy z nich uzyska szereg wymiernych korzyści):

  • Wnioskodawca, który w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku zrealizuje pełny zakres inwestycji w deklarowanym terminie oraz uzyska bezzwrotną pomoc publiczną, która zapewni mu jedną z przewag konkurencyjnych.
  • Odbiorcy/Klienci, z którymi Wnioskodawca będzie mógł nawiązać nową współpracę lub rozszerzyć jej zakres o całkowicie nowe procesy produkcyjne i technologiczne. Nowe procesy przyczynią się do innego, bardziej profesjonalnego postrzegania, Wnioskodawcy.
  • Pracownicy, z którymi Wnioskodawca planuje rozpocząć współpracę, zapewniając im stabilne warunki pracy w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Harmomogram relizacji projektu na dzień 02.01.2017 ( zgłoszony do zatwierdzenia) przedstawia się następująco:

  2017
 Pozycje inwestycyjne  I  II  III  IV
 Maszyna do cięcia laserem rur i profili sterowana CNC    T  T  T
 Frezarka pionowa sterowana CNC  
 Bramowe centrum obróbcze sterowane CNC  T  T  

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zakupu fabrycznie nowego bramowego centrum obróbczego sterowanego CNC ( szt. 1) oraz frezarki pionowej sterowanej CNC ( szt. 1)
Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty proszę o zapoznanie się z załączoną dokumentacją:

 

Zakończenie procedury wyboru ofert - pobierz plik.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zakupu fabrycznie nowej maszyny do cięcia laserem rur i profili sterowanej CNC (1 szt.).


Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty proszę o zapoznanie się z załączoną dokumentacją:

 

Umowa o dofinansowanie nr 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA

09.08.2017 DS-METAL Dariusz Stelczyk podpisał umowę o dofinansowanie dotyczącą zakupu 3 innowacyjnych, numerycznych urządzeń CNC do obróbki powierzchniowej metalu, w postaci:
- Lasera do cięcia blach 2D – 1 sztuka
- Zrobotyzowanego centrum spawania hybrydowego – 2 sztuki
oraz
- Ramienia pomiarowego wraz z oprogramowaniem sterującym – 1 sztuka

Całkowita wartość projektu wynosi 4 635 870,00 PLN, w tym kosztów kwalifikowanych 3 769 000,00 PLN. Poziom dofinansowania ustalony został na kwotę 1 469 910,00 PLN.
Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zorganizowaniu procesów cięcia i zrobotyzowanego spawania.
W ramach projektu można wyszczególnić wielu odbiorców, w zależności od efektów, z jakimi będą kojarzeni (warto nadmienić, iż każdy z nich uzyska szereg wymiernych korzyści):
- Wnioskodawca, który w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku zrealizuje pełny zakres inwestycji w deklarowanym terminie oraz uzyska bezzwrotną pomoc publiczną, która zapewni mu jedną z przewag konkurencyjnych.
- Odbiorcy/Klienci, z którymi Wnioskodawca będzie mógł nawiązać nową współpracę lub rozszerzyć jej zakres o całkowicie nowe procesy produkcyjne i technologiczne. Nowe procesy przyczynią się do innego, bardziej profesjonalnego postrzegania, Wnioskodawcy.
- Pracownicy, z którymi Wnioskodawca planuje rozpocząć współpracę, zapewniając im stabilne warunki pracy w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Harmonogram realizacji projektu na dzień 09.08.2017 (zgłoszony do zatwierdzenia) przedstawia się następująco:

  2017 2018
Pozycje inwestycyjne III IV I II III IV
Laser do cięcia blach 2D T T        
Ramię pomiarowe wraz z oprogramowaniem sterującym     T      
Zrobotyzowane centrum spawania hybrydowego       T T T

 

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zakupu fabrycznie nowego lasera do cięcia blach 2D

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty, proszę o zapoznanie się z załączoną dokumentacją:

  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym specyfikacji.
  • Formularz oferty wraz z niezbędnymi załącznikami.

W związku z nieistotną omyłką pisarską wprowadza się zmiany w parametrach urządzenia.

Jest:
Stół roboczy oś X mm Nie mniej niż 1520
Stół roboczy oś Y mm Nie mniej niż 3025

Powinno być:
Stół roboczy oś Y mm Nie mniej niż 1520
Stół roboczy oś X mm Nie mniej niż 3025

W związku z powyższym podjęto decyzję o wydłużeniu terminu skłądania ofert do 06.11.2017, pobierz pliki: plik-1, plik-2, plik-3.

- Zakończenie procedury wyboru ofert, pobierz plik.

Barometr DIP - styczeń 2018:
http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/950-biuletyn-informacyjny-dip-styczen-2018.html

 

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zakupu 2 sztuk zrobotyzowanego centrum spawania hybrydowego

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty proszę o zapoznanie się z załączoną dokumentacją:

 

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zakupu ramienia pomiarowego wraz z oprogramowaniem sterującym

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty proszę o zapoznanie się z załączoną dokumentacją: